مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
----------
عاشق
1380-11-25
f -
خراسان شمالی

بازدیدکننده


..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
I wish you
but you are better than my wish...
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
He will be my love...
دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
I do not give your love to all the world
دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
...sometimes I love you
!!! more than myself
دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085

I'm waiting for something

But it does not happen

...

دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
خسته ازین روزای بی تو/:

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
من بی تو میترسم نرو/:
دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
من که اصرار ندارم
تو خودت مختاری..
یا بمان..
یا که نرو..
یا
"نگهت میدارم" ((:
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
وقتی چشمانم را روی هم میگذارم..
خواب مرا نمی برد..
تو را می آورد..
از میان فرسنگ ها فاصله!!! ...
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند..
تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی{:
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات