مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
----------
عاشق
1380-11-25
f -
خراسان شمالی

بازدیدکننده


..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085

Do not leave me at all..
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
روز به روز انگار قلبم داره عاشقتر میشه
روز به روز میخوام باشه همیشه..
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
1 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
عاشق، همه سال مست و رسوا بادا
دیوانه و شوریده و شیدا بادا
با هوشیاری غصه هر چیز خوریم
چون مست شدیم هرچه بادا بادا
# تهی
2 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra

چقد دلتنگش میشم..

چه خوب بود دوتایی..

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه..
دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
..zahra
شبکه اجتماعی ایرانیان
..zahra
@sajjad_067085
کی گفته اونایی که مال همن اونایی که عااشقن باختن..
1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات