مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Enamel_M
آروم و عادی
1378-08-02
f -
اسلام
خراسان شمالی
وقتی ستاره نیز سوسوی روزنی به رهایی نیست... آن چشم نخفته چرا پای پنجره با آن نگاه غمگین تاژرف آسمان را می کاوید؟ آنگاه باز می گشت نومید و می گریست...

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکنندهگروه های Enamel_M

نیلوفرانه ها
" فاصله است میان شقایق عاشق د..
27 کاربر,1010 پست

تبلیغات