مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Majid-s
شاد و سرحال
1364-10-20
m - متاهل
اسلام
فوق لیسانس
رفته ام
نمی کشم
خانواده، همسرم و دوستان عزیزم..

بازدیدکننده


مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

شعر مخصوص خونه تکونی آقایان

می تکانم خانه را چون زلزله

چون که خانم، کرده اینک ولوله

گفته پوستت میکنم ای نازنین

یا میشوری، یا میسابی یا همین

راه دیگر هم جلو پایم نهاد

راه نه، یک چاه در راهم نهاد

گفته است یا آنچه من گویم شود

یا که فردا مهر من اجرا شود

گفتمش: ای نازنین منزلم

هرچه گویی بی کلک، من تابعم

دیگر از این حرفا با من نزن

چاکرت هستم، زمهرت دم نزن

هرچه باشد، پول مبل و البسه

کمتر از میزان مهرخالصه

هرچه گویی، هرچه خواهی میکنم

هرکجا را خواستی جمع میکنم

شیشه ها را ، پرده ها را ای عزیز

کل منزل بعد از آن گردد تمیز

آخرش هم جای مزد در جیب ما

می تکانی هر چه هست از جیب ما........

{-3d27-} {-3d27-} {-3d27-} {-3d27-} {-3d27-} {-3d27-} {-3d17-} {-3d17-}
6 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

4 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

24 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

3 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

3 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
مجید
شبکه اجتماعی ایرانیان
مجید

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات