مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Nick107
1358-08-14
f - مجرد
اسلام
قم
لیسانس
دانشجو طراح لباس
وزن: 58 - قد: 168
فراری
نمی کشم
ندارم
هنر نزدایرانیان است وبس

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده


سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

سلاممممممممممممممجج

11 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
بهشت دَربَست برای ماست
وقتی تو را دارم ...
دستانت را دارم ...
خنده‌هایت را دارم ...
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
محبت نه حساب است که فراموش شود نه چراغ است که خاموش شود ...
18 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
ﮔﺮﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ، ﻣﻦ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﺍﮔﺮﺍﻣﯿﺪ یک ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻦ ﺩﺭﯾﺎ را ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ!
ﻭﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ، ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ .
37 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
خــــوشبخـــت تـــــرين آدم هــــا ؛ اونــــايـــي هستــــن کــــه ايـــن جمـــله رو ميشنـــوند : "عيــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش ميکنيــــم" ...
7 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
مثل هر روز نشستم سر میزی که فقط
خستگی های من و چای کسی هست که نیست
15 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
مخاطب خاص من می خواهم...... اونقدر خودخواهانه بغلتـــــــــ کنم.. که جای ضربان قلبمــــ روی تنتـــــــــــــــــ بمونه
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
اﯼ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﺲ ﮐﻦ ، ﺑﯿﻘﺮﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﻭ ﺁﻩ ﻭ ﮔﺮﯾﻪ ﺯﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻏﻢ ﺁﻥ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ..
ﻗﻠﺐ ﺗﻨﮕﻢ ، ﺷﯿﻮﻥ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻏﻤﮕﺴﺎﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟
ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ ، ﻫﻢ ﻟﻬﯿﺒﯽ ، ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﯼ ..
ﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻪ ، ﺯﺟﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺯﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟
ﺩﻝ ﺩﮔﺮ ﺑﺲ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺭﺍ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ ..
ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ ﺩﻝ ، ﺭﺣﻢ ﮐﻦ ، ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟
4 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

زود زود پنجشنبه میشه

25 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
@ali-kooh
ای جووونم
ماشبنمم گرفتم
16 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات