Nick107 - شبکه اجتماعی ایرانیان     

مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Nick107
1358-08-14
f - مجرد
اسلام
قم
لیسانس
دانشجو طراح لباس
وزن: 58 - قد: 168
فراری
نمی کشم
ندارم
هنر نزدایرانیان است وبس

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده


سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
سلاممممممممممممممممم {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-} {-3d34-}
6 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا


زندگی خیلی کوتاهه
تا وقتی دندون دارین
بخندین

6 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

سلاممممممم 3d5-} {-3d30-} {-3d30-} {-3d30-} 3 30-} {d9-}
6 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

سلااااااامممممممممم

.....
،،،،،،12 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

روز گـــــاری خــــــواب غــــفلت داشـــــــتم
درکنـــــــارمــــــــــن پــــــــدر بــــیـــــــــــــدار بـــــــــــود
وقتــــــــــی از خـــــــواب گــــــــران بـــــــــرخاســـــــتم......
در کنــــــــــار مــــــــن پـــــــــدر
در خــــــواب بـــــــــود

2 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
@amin-m
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

نمایی متفاوت از تندیس مسیح که بر فراز شهر ریودوژانیرو برزیل قرار دارد.

دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
سلاممممممممم
16 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
کیامیگن دختراپارک کردن بلد نیستن؟؟!!
8 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات