مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
SHAMIME-BAHARI
0000-00-00

بازدیدکننده


♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

عصر تون گلباران
شادی هاتون بی پایان
دلتون پرازامید
زندگیتون عاشقانه
وهزارآرزوی زیبا
نصیب لحظه هاتون

 • عصر تون گلباران 
شادی هاتون بی پایان
دلتون پرازامید
زندگیتون عاشقانه
وهزارآرزوی زیبا
نصیب لحظه
 • 4 دیدگاه |
  و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
 • هوا گرمه، 

اگر ممکنه یه ظرف کوچیک آب تو تراس برای پرنده ها بذارین. 

زندگی می بخشین بهشون ....
 • 2 دیدگاه |
  و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
 • (salaam)
 • دیدگاه |
  و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  دیدگاه |
  و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
 • (salaam)
 • 3 دیدگاه |
  و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

  آن هنگام که در تلاشی تا همه چیز را
  در کنترل خویشتن درآوری
  نخواهی توانست از هیچ چیز
  لذت ببری...!
  آسوده باش، نفس بکش، رها کن
  و فقط زندگی کن...

 • من امروز زيباتر از هر روز نفس میکشم!
زيباتر از هميشه مي بينم…!
من امروز بهتر از هميشه زندگی ميکنم؛
 • دیدگاه |
  و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
 • حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن میدارد .

گلستان سعدی
 • دیدگاه |
  و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
 • (salaam)
 • دیدگاه |
  اين ارسال را پسنديده اند
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  ♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

  خبری که دانی که دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد .

  گلستان سعدی

  دیدگاه |
  و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

  تبلیغات