SHAMIME-BAHARI - شبکه اجتماعی ایرانیان     

مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
SHAMIME-BAHARI
0000-00-00

بازدیدکننده


shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari

مهربانی تو پناهگاهی ست…
تا پرندگان پاییز را
از زمستان این کوچه بگذراند…

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari

مهـــــم نیست ڪه ڪجا و چجوری زندگی میکنی ! مهـــــم اینه ڪه تو قلبت احساس خوشبختی کنی و چشمت به زندگی ڪسی نباشه

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
6 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari

حبـاب ها همیشه قـربانی هوای درون خـودشان هستند افـکار امروز نقـش مهمی در فـردای تو دارنـد تکـرار اشتباه دیگر اشتباه نیست انتخـاب اسـت ...

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
11 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari

متاسفانه یه عده هنوز نمیدونن احترامی ک بهشون میذاری از شخصیت خودته نه کمالات اونا!

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
shamime-bahari
شبکه اجتماعی ایرانیان
shamime-bahari
4 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات