مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
SHAMIME-BAHARI
0000-00-00

بازدیدکننده


♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
یاد من باشد...
ياد من باشد فردا دم صبح
به نسيم از سر صدق سلامي بدهم
و به انگشت نخي خواهم بست تا فراموش نگردد فردا
زندگي شيرين است، زندگي بايد كرد
گرچه دير است ولي
كاسه‌اي آب به پشت سر لبخند بريزم، شايد
به سلامت ز سفر برگردد
بذر اميد بكارم در دل، لحظه را دريابم
من به بازار محبت بروم فردا صبح
مهرباني خودم عرضه كنم
يك بغل عشق از آن‌جا بخرم
ياد من باشد فردا حتماً
به سلامي، دل همسايه خود شاد كنم
بگذرم از سر تقصير رفيق، بنشينم دم در
چشم بر كوچه بدوزم با شوق!
تا كه شايد برسد همسفري، ببرد اين دل ما را با خود
و بدانم ديگر قهر چيز بديست!
يا من باشد فردا حتماً
باور اين را بكنم، كه دگر فرصت نيست!
و بدانم كه اگر دير كنم، مهلتي نيست مرا
و بدانم كه شبي خواهم رفت...
و شبي هست، كه نيست پس از آن فردايي
ياد من باشد
باز اگر فردا، غفلت كردم
آخرين لحظه‌ از فردا شب
من به خود باز گويم اين را:
مهربان باشم با مردم شهر
و فراموش كنم هرچه گذشت....
1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
@_me

گاه یک حرف

یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و


گاه یک حرف

یک عمر آدم را سرد میکند . . .
ولی تو همیشه گرم بمان
img src=img src=

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪

زندگی فهم نفهمیدن هاست
،آسمان،نور،خدا،عشق،سعادت،باماست،
درنبندیم به نور،درنبندیم به آرامش پرمهرنسیم،
زندگی رسم پذیرایی ازتقدیراست
وزن خوشبختی من،وزن رضایتمندیست.
«سهراب سپهری» .

دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
1 دیدگاه |
و 11 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
img src=img src=
2 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
2 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
4 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
1 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
شبکه اجتماعی ایرانیان
♫ ♬ ♪✿❦ヅمدیر ارشد نیلوفرانه ها✿❦ヅ ♫ ♬ ♪
2 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات