مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
TAHMINE
1366-12-29
f - متاهل
اسلام
دیپلم
مدیریت داخلی منزل
وزن: 75 - قد: 168
فراری
lenovo
KiA
music/shop

بازدیدکننده


TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

عاغا من از اینا میخاااااااام
{-3d16-} {-3d18-} {-3d16-}

15 دیدگاه |
و 11 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

فرزندم،
از ملالتهای این روزهای مادری ام برایت میگویم...
از این روزها که از صبح باید به دنبال پاهای کوچک و لرزان تو بدوم و دستت را بگیرم تا زمین نخوری.
به کارهای روی زمین مانده ام نمیرسم این روزها که اتاقها را یکی یکی دنبال من می آیی، به پاهایم آویزان میشوی و آن قدر نق میزنی تا بغلت کنم، تا آرام شوی. این روزها فنجان چایم را که دیگر یخ کرده، از دسترست دور میکنم تا مبادا دستهای کنجکاوت آن را بشکند.
با ناراحتی و ناامیدی سر برگرداندنت را میبینم که سوپت را نمیخوری و کلافه میشوم از اینکه غذایت را بیرون میریزی.
هرروز صبح جارو میکشم، گردگیری میکنم، خانه را تمیز میکنم و شب با خانه ای منفجر شده و اعصابی خراب به خواب میروم. روزها میگذرد که یک فرصت برای خلوت و استراحت پیدا نمیکنم و باز هم به کارهای مانده ام نمیرسم...

امشب یک دل سیر گریه کردم. امشب با همین فکر ها تو را در آغوش کشیدم و خدا را شکرکردم و به روزها و
سالهای پیش رو فکر کردم و غصه مبهمی قلبم را فشرد...

تو روزی آنقدر بزرگ خواهی شد که دیگر در آغوش من جا نمیشوی و آنقدر پاهایت قوت خواهد گرفت که قدم قدم از من دور میشوی و من مینشینم و نگاه میکنم و آه...
روزگاری باید با خودم خلوت کنم و ساعتها را بشمارم تا تو از راه بیایی و من یک فنجان چای تازه دم برایت بیاورم و به حرفهایت با جان گوش بسپرم تا چای از دهن بیفتد.... روزی میرسد که از این اتاق به آن اتاق بروم و خانه ای را که تو در آن نیستی تمیز کنم. و خانه ای که برق میزند و روزها تمیز میماند، بزرگ شدن تو را بیرحمانه به چشمم بیآورد.
روزی خواهد رسید که تو بزرگ میشوی، شاید آن روز دیگر جیغ نزنی، بلند نخندی، همه چیز را به هم نریزی... شاید آن روز من دلم لک بزند برای امروز...
روزی خواهد رسید که من حسرت امشبهایی را بخورم که چای نخورده و با سردرد و گردن درد و با فکر خانه به هم ریخته و سوپ و بازی و... به خواب میروم...
شاید روزی آغوشم درد بگیرد از نبودنت
بگو که تنهایم نمیگذاری.....
مادر...
فرشته ی تکرار نشدنی...

13 دیدگاه |
و 18 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

تفکر مثبت خود به تنهایی باعث انجام کاری نمی‌شود،
اما باعث می‌شود هرکاری را بسیار بهتر از زمانی که تفکر منفی دارید انجام دهید!

1 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

گــاهے
دستـــــ " مادرتـــــ " را
ببــــوس
ایـڹ بـوسہ معجزه اے مي ڪند
ڪہ وصف ناشدني ستــ
گاهي همیڹ بوسہ
گره گشایت مي شود
شڪ نڪـــڹ

6 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

خیلی از دوستان رمز موفقیت من رو خواستن بدونن...

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. ۹۸۸۸۷۸۸۶۱۴۲۶۲۸۵۹۵۷۵۴۷۹۸۷۵۴۳۴۵۶۷۷۵۴۵۸۹۷۶۶۴۳۱۳۴۶-۸۹۹۸۷۲۳۴۵۶۷۸۹۰۷۸۷۶۷۶۶۷۷۷۶۵۴۴۴۳۰۱۶۳۸۵۲۲۷۷۸۹۸۷۶۰۹۷۶۵۵۴۳۲۱۴۳۲۱۱۲۸۷۸۷۶۰۳۴۳۲۳۴۳۲۶۷۸۹۷۵۴۳۷۸۹۹۸۷۶۵۴۳۲۴۵۷۸۹۹۰۹۸۷۸۷۶۵۷۵۳۲۳۴۵۵۶۶۷۸۸۹۹۰۰۷۷۹۸۸۷۶۵۴۴۴۳۲۰۸۳۹۱۱۵۰۴۱۲۳۴۱۷۳۴۳۴۴۶۵۴۳۲۱۷۸۹۰۹۵۴۲۸۹۰۱۲۴۵۹۸۷۷۸۷۷۸,۴۴۴۳۶۶۳۹۹۶۲۴۳۴۳۲!۱۵۵۴۵۴۵۷۷۸۹۷۶۵۴۵۶۷۷۸۸۹۹۹۷۶۶۷۶۷۵۴۳۲۱۳۳۴۶۶۲۲۵۷۸۸۸۵۲۱۴۵۵۷۷۸۹۹۰۰۸۷۶۴۳۳۵۴۳۲۱۲۲۲۴۴۶۵۶۷۷۷۸۷۷۸۹۹۰۰۸۶۶۴۳۸۸۹۲۲۳۴۰۳۴۶۷۶۷۷۹۰۵۲۲۳۴۵۷۷۸۸۶۴۴۵۵۶۱۳۵۵۶۹۰۰۵۳۳۷۸۰۱۱۱۳۹۶۰۰٦٦٦٦٧٧۱۵۳۸٧٧٨٨٨٨۴۶۹۰٥٤٤٤٣٣٢۷۸۹۵۲۹۶٢١١١١٧٧٧٦٥٥٤٣٢۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱٢١٢٢٣٣٤٥٦٧٧٨٩٩٠٠۷۶۰۳۲٠٠٠٥۶۱۴۳۶۷۸۵۴۰۸۲۴۱۵۶۷۴۹۱۳۰۳۶۸۹۰۵۳۳۶۷۹۲۱۳۴۱۳۳۳۳۳۶۵۵۷۹۹۹۲۳۶۸۹۰۱۹۹۷۸۶۳۵۷۸۵۹۲۵۷٠٨٧٧٦٥٤٣٣٢٢١ ٨٩٩٠٠۷۶۰۳۲٠٠٠٥۶۱۴۳۶۷۸۵۴۰۸۲۴۱۵۶۷۴۹۱۳۰۳۶۸۹۰۵۳۳۶۷۹۲۱۳۴۱۳۳۳۳۳۶۵۵۷۹۹۹۲۳۶۸۹۰۱۹۹۷۸۶۳۵۷۸۵۹۲۵۷٠٨٧٧٦٥٤٣٣٢٢
٩٠٠۷۶۰۳۲٠٠٠٥۶۱۴۳۶۷۸۵۴۰۸۲۴۱۵۶۷۴۹۱۳۰۳۶۸۹۰۵۳۳۶۷۹۲۱۳۴۱۳۳۳۳۳۶۵۵۷۹۹۹۲۳۶۸۹۰۱۹۹۷۸۶۳۵۷۸۵۹۲۵۷٠٨٧٧٦٥٤٣٣٢٢١
٩٠٠۷۶۰۳۲٠٠٠٥۶۱۴۳۶۷۸۵۴۰۸۲۴۱۵۶۷۴۹۱۳۰۳۶۸۹۰۵۳۳۶۷۹۲۱۳۴۱۳۳۳۳۳۶۵۵۷۹۹۹۲۳۶۸۹۰۱۹۹۷۸۶۳۵۷۸۵۹۲۵۷٠٨٧٧١۵۰۰۲۵
۴۸۳۸۴۸۵۸۵۸۴۸۳۸۳۸۴۸۸۵۸۸۵۸۴۸
۴۸۵۶۴۹۳۹۹۹۹۲۰۱۰۲۰۴۹۵۸۶۸۴۸۴۴۸۸۳۸۲۲۲۹۰۲۹۵۵۵۵۸۵۸۵۸۶۵۸۵۸۳۸۳۹۹۱۰۱۰۱۰۵۹۵۸۶۸۶۵۴۴۷۳۶۳۶۲۲۳۷۵۸۵۸۴۹۲۰۲۰۱۳۸۵۸۷۷۴۷۴۷۷۳۷۳۷۳۷۳۷۷۱۲۷۳۷۴۵۷۶۹۵۰۵۵۰۵۰۶۸۴۸۴۷۳۷۲۸۷۳۷۴۵۷۵۷۷۷۵۷۸۴۸۵۷۸۶۴۹۳۹۲۹۲۹۲۹۲۴۸۵۸۵۸۴۸۵۸۵۳۲۹۲۰۱۱۱۲۹۴۸۵۸۵۵۸۵۸۴۸۳۷۳۳۶۵۵۵۸۴۹۳۹۲۰۲۰۲۰۴۰۴۰۲۰۱۰۴۵۵۸۵۸۵۷۷۹۷۹۶۴۳۷۲۷۲۷۴۷۵۷۵۹۶۹۶۶۹۶۹۷۷۸۵۴۸۴۸۳۲۶۲۱۶۱۳۴۷۶۸۶۹۷۷۹۰۶۹۶۵۸۴۴۷۳۷۳۷۲۷۷۲۷۱۷۷۲۴۷۵۸۵۸⅞۶۹۶۵۹۴۷۴۳۷۳۲۷۲۷۲۷shdbxjdnfheisnchxhejdndhdifnfjeirjvkgirjrhfhcuenfhfhfbfhcudkshsgsysufnfhfh183747291&'^3۴۷۴۷۴۵۷۸۴۸۴۸۴۸۶۸۸۴۹18247473817364758572627۳۰۰۰۱۰۰۲۹۴۸۵۸۵۶۸۵۸۵۸۵۴۹۳۹۳۹۳۳۹۳۹۳۹۳۹۲۰۱۱۶۷۵۷۵۷۴۷۳۷۲۷۳۷۴۷۵۷۵۷۴۸۴۷۳۷۳۳۳۸۳۹۱۰۱۰۰۲۳۸۴۵۷۶۷۶۸۵۹۳۹۲۹۲۹۴۸۵۷۴۷۳۸۴۳۸۳۸۳۸۸۸۸۵۵۶۶۸۵۹۹۴۹۴۴۹۴۹۴۹۳۹۳۹۴۴۹۴۹۲۲۰۲
من کلا ادم حسودی نیستم
رمز موفقیتم رو گفتم تا شما هم ازش استفاده کنید...

9 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ

1 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

افکار امروز

نقش مهمی در فردای تو دارد!

تکرار اشتباه، دیگر اشتباه نیست؛

انتخاب. است

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

دنیا همه هیچ واهل دنیا همه هیچ...
ای هیچ برای هیچ.. بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی
"مهر است و محبت " باقی همه هیچ..

3 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

مردان پیامبر شدند ؛
و زنان مادر ؛
قداست پیامبران را توانستند زیر سوال ببرند
ولی قداست مادران را هرگز!

5 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAHMINE
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAHMINE

گاهی لازم است
کمرنگ
باشی،
تا
قدر
پررنگی هایت
را بیشتر بدانند!

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات