YASAMAN - شبکه اجتماعی ایرانیان     

مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
YASAMAN
0000-00-00
f - متاهل
اسلام
تهران
لیسانس

بازدیدکننده


FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZتقدیم به دوستان عزیز ..............روزتون سرشار از آرامش و خوشی
{-56-} {-56-} {-56-} {-56-}
2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ

ب زرگترین شڪست
از دست دادن ایمان است!
متبرڪ ڪسى است
ڪه علیرغم
همه رویدادها،قلب
خود را بسوى خدا
مى گیردو مى گوید به
تو توڪل میڪنم!


دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


شما به میزان ایمان
واعتماد به
نفستان جوان و به
اندازه تردیدها
و ترستان پیر میشوید
در حد آرزوهایتان
جوان، و هم سنگ
ناامیدیهایتان پیر
خواهید شد
کلیدخوشبختی دست
خود شماست

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


مردم
هرگز خوشبختی
خود را
نمیشناسند اما .....
خوشبختی دیگران
همیشه ...
جلو دیدگان آنهاست
به داشته هاي
خودعميق تَرنگاه كنيم.

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


ازبزرگى پرسیدند
اینهمه دعا کردی،چه
بدست آوردی؟
گفت:هیچ
اما:بعضی چیزهارو از
دست دادم
مثل: خشم،نگرانی،
اضطراب‌،افسردگی
ترس ازپیری ومرگ
گاهی با از
دست دادن هاخیال
آسوده تری داریم

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


ن گران آدم‌هایی نباش
که مدام شاخ و
برگت رامی‌ریزند
آنهانمیدانندکه توریشه
داری ودربدترین
شرایط هم جوانه میزنی
پاهایت رابرداروبه
کفش‌هایت
ایمان داشته باش
آنهاتوراازپیچ وخم‌ها
عبورمی‌دهند

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


مراقب
حرفهایتان باشید.
می توانید در ده ثانیه
چیزی آزار
دهنده بگویید
و سپس عذر خواهی
نمایید اما ده سال
بعد، زخم ها همچنان
سرجایشان ماندگارند.

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ

سالهاِ بعد،
بابتِ کارهایی که
نکردی بیشتر
افسوس میخوری
تا بابتِ کارهایی که کردی
پس روحیه ی
تسلیم را کنار بگذار
از حاشیه ی
امن بیرون بیا
آرزو کن ،بگرد، شاد باش
وکشف کن ..

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ


هر کس در گذشته
بماند آینده را از
دست می دهد ،
و هر کس نگهبان رفتار
دیگران باشد ،
نیمی از آسایش و
راحتی خود
را از دست می دهد

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
FARNAZ
شبکه اجتماعی ایرانیان
FARNAZ

گاهي گرفتاری
یڪباره برسر آدمي
آوار ميشود…
گاهی گره مےافتد
بر روزگارمان…
گاهي
فرصت رسیدڹ
به مشڪلات هم نیست
الهي…
این گاهے ها
دستماڹ را بگیر…
ڪه بیشتر از همیشه
محتاجیم…?

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات