این پروفایل خصوصی شده است.

intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

2 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

2 دیدگاه |
و 14 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

5 دیدگاه |
و 13 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

3 دیدگاه |
و 14 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

دیدگاه |
و 19 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned

.

دیدگاه |
و 14 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned
@Baharan-1133
{-3d34-}
دیدگاه |
و 14 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
♥هستی♥نفس♥بهار♥
شبکه اجتماعی ایرانیان
♥هستی♥نفس♥بهار♥می خواستم زیباترین کلام را برایت بنویسم

اما پنداشتم ساده نوشتن همچون ساده زیستن زیباست

تولدت مبارک عزیزم

خیلی دوستت دارم{-3d43-}{-3d39-}

@hiss-24


8 دیدگاه |
و 17 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
intellectual margin banned
شبکه اجتماعی ایرانیان
intellectual margin banned
عکس و تصویر هرگز گمان مبـر که دلم را شکسته ای با هر قدم که دور شدی استخوان ...

هرگز گمان مبـر
که دلم را شکسته ای

با هر قدم
که دور شدی
استخوان شکست .. !
دیدگاه |
و 23 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات