merinoos - شبکه اجتماعی ایرانیان     
این پروفایل خصوصی شده است.

merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

اینکه در قلب منی، تکرار میخواهد مگر ؟!

عاشق باران شدن اصرار میخواهد مگر ؟!

لحظه لحظه جانمی, اقرار میخواهد مگر ؟؟ز مثل زندگی

1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

دلم را
قرار نیست
مگر در کنارت .!


ز مثل زندگی

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

دیروزم و دیروزت خوب یا بد گذشت امروز روز دیگری ست قدری شادی با خودت به خانه ببر راه خانه ات را که یاد گرفت فردا با پای خودش خواهد آمد شک نکن !ز مثل زندگی

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

همیشه و همه جا بازگوکردن جمله دوستت دارم، شهامت می خواهد!ز مثل زنگی

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

سلام

7 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

یه قدم.
یه ارتفاع.
یه پرواز.
یه سقوط.
یه ضربه.
یه درد .
یه مرگ.
تموم !؟


ز مثل زندگی

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

زبانش گفت نمیخواهمت و پاهایش رفت ! نقشه ی جدایی مارا این دو کشیدند وگرنه من بهتر میدانم؛ خودش بلد نبود !ز مثل زندگی

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

خدا قسمت داشتنت را از من گرفت گمانم کسی بیشتر از من دعا کرده بود !


ز مثل زندگی

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

همه گفتند
که من خنده کنان می رفتم !

خسته ام
از خودم و این ماضی استمراری!ز مثل زندگیم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

دلتنگی
نام دیگر این روزهاست
وقتی
از این همه رهگذر
یکی
تو نیستی !!


ز مثل زندگی

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات