merinoos - شبکه اجتماعی ایرانیان     
این پروفایل خصوصی شده است.

merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

همه گفتند
که من خنده کنان می رفتم !

خسته ام
از خودم و این ماضی استمراری!ز مثل زندگیم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

دلتنگی
نام دیگر این روزهاست
وقتی
از این همه رهگذر
یکی
تو نیستی !!


ز مثل زندگی

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

گاهی حرف ها وزن ندارد
ریتم ندارد
آهنگ ندارد
اما خوب گوش کن
درد دارند
درد!!
پس حالا برو


ز مثل زندگیم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

کسی چه می داند
من امروز چند بار فرو ریختم
چند بار دلتنگ شدم
از دیدن کسی که
فقط پیراهنش شبیه تو بود !
گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه
دیوانه کننده ترین حس دنیاست !!


ز مثل زندگیم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

کاش زودتر به نداشته هایمان عادت کنیم مثلا
همین نداشتن تو !
از آن درد هاست که مرهم ندارد،
از آن نداشتن هاست که با هیچ داشتنی پُر نمیشود !!


ز مثل زندگیم

دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

یک عصرِ دل انگیز
در ایوانِ پر از گل و آب پاشی شده
روی صندلی های چوبیِ قدیمی
همراه با صدای قِژ قِژِشان و آواز قناری ها
تو با چایی در دست و
با آن لبخند جذابت خیره شده ای
به گلی که لا به لای موهای بافته ام جا خوش کرده
چایم را بدون قند خوردم
بس که شیرین است لبخندت
حرف هایت به دلم مینشینند
آرامش دارند
مثل نشستن دانه های برف بر دلِ زمین
همانقدر لطیف
همانقدر آرام !!


ز مثل این بار زندگیم

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

چه بیهوده شمردن دیروز
از پل ها
تا
پله ها

زمان از هوش رفته است
در آغوش ساعتی هذیان زده
و نگاه آبستن بغض
میان عمارتی که
ندارد ستونی جز خاطره ها !!


ز مثل زندگی

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

هربار فقط
با تو سخن میگویم
تا دلم زغمها رها گردد
وبیشتر در خلوتم به تو می اندیشم
چه جای دنجی پیش تو دارم !!ز مثل زندگی

2 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

من در ظرافت ساقه‌های صحرا

زندگی می‌کنم

همسایگانم باد و برف و طوفان و تگرگ‌اند !

از سینه‌ی مهربان خورشید

می‌نوشم

و چشمانم را

جُز به وقتِ رؤیتِ رؤیا

نخواهم گشود

با مَن مدارا کن !!ز مثل زندگی

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
merinoos
شبکه اجتماعی ایرانیان
merinoos

دنیا !!!
نه خوشبخت است
نه بدبخت
دنیا همان چیزی می‌شود
که ما می‌بینیم
دنیا بینش ماست
دنیا در نگاهِ ما آفریده
می‌شود هر آدمی
آفریننده‌ی دنیای خویش استز مثل زندگی

دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات