این پروفایل خصوصی شده است.

nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

♬♬★(^_^)

9 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

آدم‌ها "فراموش نمی‌کنند" و فقط، یاد می‌گیرند
گفتنِ دلتنگی، دلتنگی را رفع نمی‌کند!
دلتنگی را کم نمی‌کند "دو برابرش" می‌کند فقط
یاد می‌گیرند که زل زدن به عکسِ یک آدم رفته به
عکسِ یک آدمِ فراموشکار دردی را دوا
نمی‌کند، فقط «درد روی درد می شود» فقط یاد
می‌گیرند در آوردنِ خاطرات از آن ته ‌ته‌های ذهن
هیچ نتیجه‌ای ندارد جز بغض و یک هفته
دل درد از سر زیاده‌روی در غصه خوردن، آدمها
فراموش نمی‌کنند، فقط یاد می‌گیرند سلیقه ‌شان
را عوض کنند، پیراهن‌های چهارخانه‌شان
را با پیراهنِ ساده "عوض کنند" و به جای قرمزِ
محبوب سرمه‌ای‌منفور بپوشند فقط‌ یاد می‌گیرند
زدنِ همان عطر همیشگی، خوردنِ عصرانه
و پای سیب توی همان ‌کافه همیشگی عصرهای
پنج شنبه را باید ترک کنند! باید "عادتشان" را
عادت دهند به بوهای جدید کیک‌های جدید
کافه‌ و عادت‌های جدید آدم‌ها فراموش نمی‌کنند
فقط "یاد می‌گیرند" یک وقت‌هایی، خواستنشان
نتیجه‌اش نمی‌شود داشتن، نتیجه‌اش
می‌شود "نرسیدن و نرسیدن و نرسیدن" آدم‌ها
فراموش نمی‌کنند، فقط از یک جایی به بعد از
دوباره به یادآوردن خسته می‌شوند...

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady
@_me

خواهر یعنی: شادی زندگی!!!
خواهر یعنی: نعمت خدایی!!!
خواهر یعنی: غمخوار من!!!
خواهر یعنی: همدم من!!!
خواهر یعنی: دلگرمی!!!
خواهر یعنی: آرامش!!!
خواهر یعنی: زندگی!!!
خواهر یعنی: دوست خوبی مثل تو!!!
خواهر یعنی: خودتو… ♡♡♡♡♡
6 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

//

8 دیدگاه |
و 12 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nady
شبکه اجتماعی ایرانیان
nady

اگر دیدی کسی به قله ای رسیده است
اینطور نبوده که ناگهان به قله پرواز کند
زمانی که دیگران استراحت می کردند
او مشغول حرکت و پیشرفت بوده است
تلاش لازمه رسیدن به موفقیت
و قله هاست...

2 دیدگاه |
و 12 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات