مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
nafas_79
1379-12-11
f - مجرد
اسلام
اردبیل
نمی کشم

بازدیدکننده


nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

هیچکس...

2 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

هست..ولی...

دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

ازیادم نخواهی رفت...

1 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

بی تو...

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

من بی تو...

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

......

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

من اعصاب نبودنتو ندارم...میدونی که؟

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

اوجـ "خواستنـ "

آنجاییستـ کهـ بخاطر خوشبختیشـ

از "خواستنشـ"

دستـ برداریـ

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

تو رفتی و...

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nafas dadkhah
شبکه اجتماعی ایرانیان
nafas dadkhah

خیلی تلخه
ترس از دست دادنش
وقتی حتی مال تو نیس...

2 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات