nasin - شبکه اجتماعی ایرانیان     

مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
nasin
1340-12-30
m - متاهل
اسلام

بازدیدکننده


علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !

سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !

روز بعثت مبارک باد

4 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

انسانهای خوب

خوشبختی را تعقیب نمی کنند

زندگی می کنند

وخوشبختی پاداش مهربانی، صداقت،

درستکاری و گذشت آنهاست ...

خوب بودن را تمرین کنیم

2 دیدگاه |
و 12 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

روزگار غریبی است ...

نمڪدان را ڪه پر میڪنی توجهی به ریختن نمڪها نداری ...

اما زعفران را ڪه میسابی

به دانه دانه اش توجه میڪنی !!!

حال آنڪه بدون نمڪ هیچ

غذایی خوشمزه نیست ...

ولی بدون زعفران ماهها و سالها میتوان آشپزی ڪرد و غذا خورد ...

مراقب نمڪهای زندگیتان باشید

ساده و بی ریا و همیشه دم دست

ڪه اگر نباشند وای بر سفره زندگی !!

دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
گریه_ستارخان


ستارخان سردار ملی در خاطرات خود گفته بود:
من هیچ وقت گریه نمی کنم چون اگر اشک می ریختم آذربایجان شکست می خورد و اگر آذربایجان شکست بخورد، ایران زمین می خورد. اما در جریان مشروطه دو بار آن هم در یک روز اشك ريختم.
حدود ۹ ماه در محاصره بودیم، بدون غذا بدون لباس، روزی چشمم به یک زن افتاد با بچه ای در بغل ... دیدم که بچه از بغل مادر پایین آمد و چهار دست پا به طرف بوته علفها رفت، علف را از ریشه درآورد و از شدت گرسنگی شروع به خوردن کرد. از این صحنه اشکم درآمد.
با خود گفتم الان مادر بچه به من فحش میدهد و میگوید لعنت به ستارخان که ما را به این روز انداخت. اما مادر، بچه را بغل کرد و گفت:
عیبی ندارد فرزندم... خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم، آنجا بود که دوباره گریستم....

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
وضعیت شخصیت شما،
میانگین پنج نفر از افرادی است،
که بیشترین زمان را با آنها سپری می کنید...!

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
من فکر می کنم که پولداری خیلی ها فقط از کَرَم خداست.
وقتی آنها را می آفریده با خود گفته اگر این ها پول هم نداشته باشند دیگر هیچ ندارند...!
{-3d6-} {-3d8-} {-3d10-} {-3d17-}
2 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

فکر بلبل همه آنست که گل شدیارش
گل دراندیشه که چون عشوه کنددرکارش
دلربائی همه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش
@جای آنست که خون موج زنددردل لعل@
@زین تغابن که خذف میشکند بازارش @
بلبل ازفیض گل آموخت سخن ورنه نبود
این همه قول وغزل تعبیه در منقارش
ای که درکوچهء معشوقه مامیگذری
برحذر باش که سر میشکند دیوارش
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجاهست خدایا بسلامت دارش
صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد ایدل
جانب عشق عزیزست فرو مگذارش
صوفی سرخوش ازاین دست که کج کردکلاه
بدو جام دگر آشفته شود دستارش
دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود
ناز پرورد وصالست مجو آزارش
دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

دو تا گنجشک بودن،

یکی داخل اتاق،

یکی بیرون پشت شیشه ...

گنجشک کوچولو از پشت شیشه گفت :

من همیشه باهات میمونم؛

قول میدم !!

و گنجشک توی اتاق فقط نگاهش کرد ...!!

گنجشک کوچولو گفت :

من واقعاً "عاشقتم "!!!

اما گنجشک توی اتاق فقط نگاش کرد ....!!!!

امروز دیدم گنجشک کوچولو پشت

شیشه اتاقم "یخ زده "!

اون هیچوقت نفهمید

گنجشک توی اتاقم "چوبی" بود !

حکایت بعضی ماهاست ...

خودمونو نابود میکنیم

واسه "آدمای چوبی "

کسانی که نه مارو میبینن ...

نه صدامونو میشنوند !!

6 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
در زندگی یاد گرفتم:
با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند.

با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند.

از حسود دوری کنم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز از من بیزار خواهد بود.
وتنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم

و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم :
1 . به همه نمی توانم کمک کنم
2 . همه چیز را نمی توانم عوض کنم
3 . همه من را دوست نخواهند داشت ....!!

3 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
... یک عمر باید بگذرد
تا بفهمی بیشتر غصه هایی که خوردی
نه خوردنی بود نه پوشیدنی،فقط دور ریختنی بود…!
و چقدر دیر می فهمیم که
زنــدگـی همین روزهاییست که
منتظـر گذشتنش هستیم …!
همیشه بیاد داشته باشیم و فراموش نکنیم.
“مقصد”، همیشه جایی در “انتهای مسیر” نیست!
“مقصد” لذت بردن از قدمهاییست، که برمی داریم

3 دیدگاه |
و 13 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات