nasin - شبکه اجتماعی ایرانیان     

مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
nasin
1340-12-30
m - متاهل
اسلام

بازدیدکننده


علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
کاسپارف شطرنج باز معروف در بازی شطرنج به یک آماتور باخت. همه تعجب کردند و علت را جویا شدند. او گفت اصلاً در بازی با او نمیدانستم که آماتور است، برای این با هر حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم. گاهی بخیال خود نقشه اش را خوانده و حرکت بعدی را پیش بینی میکردم. اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری میدیدم، تمرکز میکردم که شاید نقشه جدیدش را کشف کنم، آنقدر در پی حرکتهای او بودم که مهره های خودم را گم کردم. بعد که مات شدم فهمیدم حرکت های او از سر بی مهارتی بود. بازی را باختم اما درس بزرگی گرفتم. «تمام حرکتها از سر حیله نیست آنقدر فریب دیده ایم و نقشه کشیده ایم که حرکت صادقانه را باور نداریم و مسیر را گم میکنیم..... و می بازیم!!!» بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم، یک چهارم می‌فهمیم، هیچی فکر نمی‌کنیم، و دوبرابر واکنش نشان می دهیم


دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند...؛
پنجره های اتاق باز نمی شد .
نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند .
با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد
و سراسر شب را راحت خوابید .
صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است و همه شب، پنجره بسته بوده است...!
" او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود...!!! "

افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام می دهد...

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﺮﺍﺩﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻌﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ 17/5 ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ. ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ 15 ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻠﯿﺪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮﺩﻡ. ﺁﺭﯼ، ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﺗﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻴﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.

2 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

دو تا گنجشک بودن،

یکی داخل اتاق،

یکی بیرون پشت شیشه ...

گنجشک کوچولو از پشت شیشه گفت :

من همیشه باهات میمونم؛

قول میدم !!

و گنجشک توی اتاق فقط نگاهش کرد ...!!

گنجشک کوچولو گفت :

من واقعاً "عاشقتم "!!!

اما گنجشک توی اتاق فقط نگاش کرد ....!!!!

امروز دیدم گنجشک کوچولو پشت

شیشه اتاقم "یخ زده "!

اون هیچوقت نفهمید

گنجشک توی اتاقم "چوبی" بود !

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

تفاوت آدمها و انسانها :
آدم‌ها زندگی می‌کنند
انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند !
آدم‌ها می‌شنوند
انسان‌ها گوش می‌دهند !
آدم‌ها می‌بینند
انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند !
آدم‌ها در فکر خودشان هستند
انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند !
آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند
انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند !
آدم‌ها ، اسم اشرف مخلوقات را دارند
انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند !
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند
انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند ، تا انسان شدند !
آدم‌ها می‌توانند انسان شوند
انسان‌ها در ابتدا آدم بودند !
آدم‌ها آدم‌اند
انسان‌ها انسان !
اما
آدم‌ها و انسان‌ها هر دو حق انتخاب دارند
اینکه آدم باشند یا انسان ، انتخاب با خودشان است .
نیاز نیست انسان بزرگی باشیم ، انسان بودن خود نهایتِ بزرگی ست . . .
و این است تفاوت انسان بودن و آدم بودن
جان سنفورد - کتاب "یار پنهان "
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
آن‌کس که دیگری را تنها به سبب زیبایی‌های ظاهری‌اش دوست می‌دارد، دیر یا زود در می‌یابد که اولاً دیگرانی غیر از محبوب او از این زیبایی، حتی گاه به مراتب بیشتر، بهره‌مند هستند؛ و ثانیاً زیبایی ظاهری اگرچه دلرباست، اما در برابر انواع کمالات دیگر رنگ می‌بازد. به‌محض ‌آنکه فرد در می‌یابد که جمال زوال‌پذیر است و زیبایی‌هایی بس والاتر نیز در این عالم وجود دارد، دیر یا زود ترجیح خواهد داد، که سعادت خود را با این امر فانی‌شونده و فرومایه پیوند نزند بلکه از نردبان عشق پله‌ای بالاتر بیاید و به زیبایی های برتر و ماندگارتری دل ببندد...

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی
زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد!
پس آواز بخوان،اشک بریز،بخند و با تمام وجود زندگی کن.
قبل از آنکه پرده ها فرود آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان برسد.
چاپلین

دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

خورشید که باشی

هر روز می آیی و هر روز میروی ، منظم و دقیق

کسی قَدرت را نمی داند

در حضورت سایه بانی جستجو می کنند

سایه را می پسندند و بر تو ترجیح می دهند

با آنکه تمام وجود و هستِ آن سایه از توست

تمام زندگی شان را از تو دارند، اما از تو روی بر می تابند

ولی ماه که باشی یک شب هستی و یک شب نیستی

یک روز کاملی و یک روز ناقص

همه شیفته ات می شوند، برایت می سرایند، عزیز می شوی

حال آنکه ماه هم نور و زیباییش را از تو دارد

خورشید باش، حتی اگر همه تو را نخواهند

باز هم خورشید باش

معدنِ نور معدنِ بخشش

اجازه بده تا همگان فکر کنند

تکراری بودن وظیفه توست

اما باز هم خورشید باش

تک و منحصر به فرد

دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

اجازه ندهید یک مشاجره کوچک یک دوستی بزرگ را خراب کند .

وقتی متوجه اشتباه خود شدید، قدم‌های فوری برای جبران آن بردارید .

وقتی گوشی تلفن را برمی‌دارید لبخند بزنید، فرد تماس گیرنده لبخند شما را در صدایتان خواهد شنید .

با زن یا مردی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید .

مقدار زمانی را در تنهایی سپری کنید .

به یاد داشته باشید که گاهی سکوت بهترین پاسخ است .

بیشتر کتاب بخوانید و کمتر تلویزیون تماشا کنید .

شرافتمندانه و خوب زندگی کنید تا در زمان پیری وقتی به گذشته فکر کردید، فرصتی دوباره برای لذت بردن از آن پیدا کنید .

در اختلافات با کسی که دوستش دارید، با موقعیت کنونی دست و پنجه نرم کنید. گذشته را پیش نکشید .

مفهوم عمیق و ژرف مطالب را درک کنید .

دانش خود را به اشتراک بگذارید .

این روشی است برای دستیابی به ابدیت .

با محیط زیست مهربان باشید .

با خدا راز و نیاز کنید. قدرت بیکرانی در این کار است .

وقتی کسی از شما تعریف میکند هیچگاه حرفش را قطع نکنید .

حواستان به کار خودتان باشد .

یکبار در سال به جایی بروید که تا به حال نرفته‌اید .

اگر درآمد زیادی دارید، بخش از آنرا در زمان زنده بودنتان برای کمک به دیگران اختصاص دهید. این بزرگترین لذت بردن از ثروت است .

بخاطر داشته باشید که دست نیافتن به چیزی که دوست دارید گاهی خوش اقبالی است .

به یاد داشته باشید بهترین رابطه آنی است که عشق شما به یکدیگر بزرگتر از نیاز شما به یکدیگر باشد .

موفقیت خود را اینگونه محک بزنید که چه چیزی را از دست می‌دهید تا چه چیزی را بدست آورید .

دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
علی
شبکه اجتماعی ایرانیان
علی

خوب باش، تا محبوب باشی

لازم نیست برای جلب دوستی دیگران، به رنگ آنها درآیید. سالم و ارزشمند زندگی کنید. دیگران، خود به خود جویا و خواهان منش شما خواهند شد .

لذت عبادت، به جای خواستن حاجت

نشانه عبادت، پذیرفته شده آن است که حاجت انسان در نظرش کوچک می شود و لذت عبادت، جای حاجت را می گیرد .

مفهوم ناامیدی

ناامیدی، انکار کردن ذات خداوند در وجود خویشتن است .

ارتباط تفریح با احساس خوشبختی

تفریح، فرصتی است برای درک خوشبختی، ولی کسانی که به کار خود علاقه دارند، چون در هنگام انجام دادن آن احساس تفریح می کنند، همیشه حس خوشبختی دارند .

لذت شاد کردن دیگران

وقتی لذت شاد کردن دیگران را بچشی، دیگر لذت خود را نخواهی خواست .

2 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات