مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
razmikar
آروم و عادی
1379-11-19
f - مجرد
اسلام
خوزستان
محصل
وزن: فضولی ممنوع - قد: فضولی ممنوع
نمی کشم
ندارم=چون نیازی ندارم
ورزش...موزیک

بازدیدکننده


TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
عید همگی مبااااااااااااااارک
6 دیدگاه |
و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
ی دخــتر تـــــــکواندوکار،با ناز و ادا راه نمیره
سفت و محـــڪم راه میره
کفش پاشنه 20سانتی نمیپوشه
کتونی اســــپرت پاشه
شیــــطون و مـــــغروره
قدرت پاهاش100 برابر دخترای دیگست
یکم بـــد اخــلاق و جـــــــدیه
کل دقدقه زندگیش تـــــــــــڪوانـــدو میشه
جای عروســـک،هــــــــوگــــــــو بغلشه
ی دختـــــــــــر تــــــــــڪوانــــــــدو ڪار خــــــــــاصــــــــــه...
4 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
تو بگو میــــــــــشود،
حتـــما خواهد شـــــــد...
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
زین گذر گه به ڪجا دل بندم،
هرچه را می نگرم میگذرد...
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
مائیم و
خیال یار و
این گوشه ی دل...
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
روزگـــــــــاریســت..
ڪه جز جهل و خیــانت نخرند...
2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
رسیدن به هـــدف در گرو یک چیز واحد است:
جنگیــــدن بـــدون تــــوقفـ..
8 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
تو چنان در دل من رفته!
که جـــان در بدنـــی..
8 دیدگاه |
و 5 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
گر عــــشق،
مقصد است!
خوشا لذت مسیر..
4 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
TAK BANOO=TKD
شبکه اجتماعی ایرانیان
TAK BANOO=TKD
تــــو نیستی و در میان ازدحام این شهر،
پنج شنبه های من رنگ و بوی جمعه رامیدهد...

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات