مشخصات

موارد دیگر
( آنلاین )
sajjad_067085
عاشق
1380-04-02
m -
اسلام
تهران
deadphone.ir

بازدیدکننده


sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
غمگین ترین “درد”…
“مرگ ” نیست
دلبستگی به کسی است که بدانی
“هست”
اما…
“اجازه ی” بودن در کنارش را نداری…
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
{-41-}{-41-}{-41-}
دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------

دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
{-31-}{-31-}{-61-}{-61-}{-61-}
1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
:)
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
sj z
شبکه اجتماعی ایرانیان
sj z
@----------
"آیا تو گوگل هستی؟
چون همه آنچه را در جستجویش بودم
تو داریش"
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات