یافتن پست: #خستگی

❁◕ ‿ ◕❁
شبکه اجتماعی ایرانیان
❁◕ ‿ ◕❁

مثبت باشید

مهم نیست چه کسی شما را آزرده

یا خرد کرده است

مهم این است

چه کسی همیشه همراه و باعث لبخند شما بوده است …

 • مثبت باشید

مهم نیست چه کسی شما را آزرده

یا خرد کرده است

مهم این است

چه کسی همیشه همراه و
 • 8 دیدگاه |
  و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  سهیل
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  سهیل


  دنیای غریبی شده...
  دنیایی که آدمهایش از پشتِ صفحه ی چند اینچیِ تلفن های همراه عاشقِ هم میشوند..
  درد دلهایشان را در تصاویر پروفایل خلاصه میکنند.. حتی دلگیری هایشان را هم...
  افسوس...
  دیگر دور هم جمع شدن های آخرهفته در خانه ی مادربزرگ معنایی ندارد...
  دیگر یک استکان چایِ آتشی حال هیچ کس را خوب نمی کند..
  وقتی جمع شدن هایمان در گروه هایِ بی سباطِ مجازی باشد.. و هرروز ورژن جدیدتری از قهوه ونوشیدنی های عجیب و غریب هم کفافِ خستگی هایمان را ندهد...!
  ما خیانت کرده ایم..
  به خودمان... به اصالتمان...!
  دنیایمان را در جعبه ای چِپانده ایم و خوشحالیم که ازهمه جای جهان دوست و هم صحبت داریم...
  چه دنیای حقیری که بایک لحظه غفلت دزدیده میشود... گم میشود... می شکند..!
  آن وقت...
  ما می مانیم و کوهی از تنهایی به وسعتِ روزهایی که بدونِ عزیزانمان از دست داده ایم...
  دیدگاه |
  و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  kian
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  kian


  بی خود و بی جهت که ساده باشی
  آدمها تن و روحت را پل میکنند و از رویت بی خردانه رد میشوند . . .

  به هزار و یک ترفند تو را به بازی میگیرند و تو
  همچون کودکان کنار رفته ی بازی
  به همه ی کلک هایشان تن در میدهی . . .

  آنها وقت و بی وقت به غرور در دست گرفته ات حمله میکنند و همه ی باورهایت را زیر پاهایشان له میکنند
  و جواب کارهایشان فقط میشود :
  حواسم نبودها . . .
  ببخشیدهای از صدها
  حرف بزرگ بدترها . . .

  ساده که میمانی
  مردم میشوند گرگهای در لباس میش ،
  بی درنگ به وجودت حمله میکنند و
  همه ات را یکجا میدرند ،
  انگار نه که با هم سر یک سفره می نشستید و در یک بشقاب غذا میخوردید.

  همیشه باید پیششان بی برو برگرد در همه ی مواقع سختی و گرفتاری بمانی و مثل کوه پشتشان بایستی ،
  و دریغ از نبودن های خودشان ،
  کم مهری هایشان . . .

  وای بر روزی که حال دلت کوک نباشد ،
  نبض دلت یکسان کار نکند و
  روزگارت بر وقف مراد نباشد ،
  هیچکدام یادشان نمی آید که تو هستی و همیشه بودی ،
  بین اینها ، ساده که میمانی ،
  مثال درخت سنوبری را داری که باید همیشه استوار باقی بمانی و زیر سایه ات خستگیشان را در کنند و
  اگر طوفانی بیاید و برگ و شاخه هایت را وحشیانه بشکند ،
  خودت باید خم شوی
  شاخه ها را گوشه ای انبار کنی و خودت را التیام بدهی برای بهاری دیگر . . .

  در این حال مبادا گزندی
  به آنهایی بخورد که
  سایه ات خوشحالشان کرده . . . !


  4 دیدگاه |
  و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  امين
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  امين
  دوست عجب امنیت خوبی ست ...

  میتوانی با او خودِ خودت باشی ...

  میتوانی دردهایت را ...

  هرچندناچیز ...

  هرچند گران ...

  بی خجالت با او در میان بگذاری ...!

  از حماقت هایت بگویی ...

  دوست انتخاب آزاد توست،اختیار توست ...!

  نامش را در شناسنامه ات نمی نویسند ...!

  نامت را در شناسنامه اش نمی نویسند ...!

  دوست عرف نیست ...

  عادت نیست ...

  معذوریت نیست ...

  دوست از هر نسبتی مبراست ...!

  دوست سایبان دلچسبی ست ،

  تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری
  ...!
  6 دیدگاه |
  و 12 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  kian
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  kian


  سلام معبود بی همتایم ...

  صبحی دگر رسید و من به شکرانه ی رسیدنش
  هزار شکر میگویمت
  پروردگارم امروزم را به دستان پر مهرت میسپارم
  الهی دلهای دنیایی ما را آرام کن به عشق آسمانی ات و یاری ام کن تا دریابم که سراسر این هستی بیکران گذرگاهیست که باید از آن عبور کنم...
  رها و آزاد
  بگذرم و هرچه هست را به تو بسپارم
  رنج هایم
  نگرانی هایم
  ترس هایم
  تو کنارم باش که داشتنت مرا بس است...
  مرا از جستجوی پاداشهای بیرونی در امان دار

  دوست خوب من‌ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭک ﺷﺪﻥ ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ.
  ﺍﯾﻦ که ﮔﺎهی ، ﻫﻤﺪمی ، ﻫﻤﺮﺍهی ﺑﺎﺷﺪ که ﺗﻮ ﺭﺍ بفهمد و ﺑﺪﺍﻧﺪ که ﺗﻮ همیشه ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺻﺒﻮﺭی
  که ﮔﺎهی بی ﺣﻮصله میشوﺩ ،
  ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺍﻩ می ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﻭ همه ﺭﺍ به ﻫﻢ میرﯾﺰﺩ
  ﺍین که کسی ﺑﺎﺷﺪ که بفهمد بی ﺣﻮصلگی ﻫﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩلتنگیست ،
  ﺍﺯ ﺳﺮ خستگی و به ﺟﺎی ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻥ ﻭ
  ﺍﺧﻢ ﮐﺮﺩﻥ ، ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ به ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﮐﻨﺪ...

  ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ کسی ﺑﺎﺷﺪ که ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ همه ی ﺑﺪی ﻫﺎ ﻭ بی ﺣﻮصلگی هاﯾﺖ...
  ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺧﻮﺭﺩی ﻫﺎ ﻭ ﻏﺮ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ
  ﻭ ﯾﺎﺩﺵ ﻧﺮﻭﺩ که ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻥ همیشگی هستی
  که ﻓﻘﻂ کمی ﺩﻟﺘﻨﮓ شده ای... !

  شــاد بـــاش و دلــــی را شــــاد کــن


  1 دیدگاه |
  و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  kian
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  kian


  عاشق شوید
  نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی
  به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شوید
  وفاداری لذت دارد

  همانقدر که زن را باید فهمید
  مرد را هم باید درک کرد
  همانقدر که زن بودن میخواهد
  مرد هم اطمینان میخواهد
  همانـقدر که باید قربان صدقه ی روی
  بی آرایش زن رفت

  باید فدای خستگی های مرد هم شد
  همانقدر که باید بی حوصلگی های زن
  را طاقت آورد
  کلافگی های مرد را هم باید فهمید

  خلاصه مرد و زن ندارد
  به نقطه ی مــا شدن که رسیدی
  بهترین باش برایش

  بگذار حس کند
  هیچکس به اندازه تو درکش نمیکند.


  2 دیدگاه |
  و 9 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  کتایون
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  کتایون

  خستگی
  که همیشه به کوه کندن نیست
  خستگی گاهی همین حالی ست
  که بعد از
  "هزار و یک بار یک حرف را به یکی زدن داری"
  وقتی نمی شنود
  وقتی نشنیده میگیرد
  وقتی احساست را
  قلبت را
  از خود گذشتگی هایت را
  بودنت را؛ مهرت را
  نگاهت را؛ اشکت را
  اصلا هست و نیستت را
  نادیده میگیرد!

  4 دیدگاه |
  و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  نادره
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  نادره

  برای این که بین روز ناگهان انرژی‌تان تمام نشود، آلوخشک، زردآلوی خشک یا کشمش میل کنید

  این میوه‌های خشک سرشار از آهن هستند و مانند یک ماده‌ی ضدخستگی عمل می‌کنند.

  12 دیدگاه |
  و 14 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
  kms
  شبکه اجتماعی ایرانیان
  kms

  قلم شدم بنویسم

  ???? ترانه ای از تو

  ???? کنار خستگی ام

  ???? عاشقانه ای از تو

  ???? دوباره یک غزل و

  ???? رنگ ساده ای از شعر

  ???? برای بی کسی ام

  دیدگاه |
  اين ارسال را پسنديده اند
  صفحات: 1 2 3 4 5

  تفکیک

  جستجو برای
  نوع پست توسط در گروه تاریخ