اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: SHAHIN

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

یك نفر در زمستان وارد دهی شد و توی برف دنبال منزلی می گشت ولی غریب بود و مردم هم غریبه توی خانه‌هاشان راه نمیداند.
همین‌جور كه توی كوچه‌‌های روستا می گشت دید مردم به یك خانه زیاد رفت و آمد می كنند. از کسی پرسید، اینجا چه خبره؟
گفت زنی درد زایمان دارد و سه روزه پیچ و تاب میخوره و تقلا میكنه ولی نمیزاد. ما دنبال دعانویس می گردیم از بخت بد دعانویس هم گیر نمیاریم.
مرد تا این حرف را شنید گفت: بابا دعانویس را خدا براتون رسونده، من بلدم، هزار جور دعا میدونم.
فورا مرد مسافر را با عزت فراوان وارد كردند و خرش را به طویله بردند، خودش را هم زیر كرسی نشاندند، بعد قلم و كاغذ آوردند تا دعا بنویسد. مرد روی کاغد چیزهایی نوشت و به آنها گفت:
این كاغذ را در آب بشورید و آب آنرا بدهید زائو بخورد. از قضا تا آب دعا را به زائو دادند زائید و بچه صحیح و سالم به دنیا آمد.
از طرفی کلی پول و غذا به او دادند و بعد از چند روز که هوا خوب شد راهیش کردند. بعد از رفتنش یکی از دهاتیها کاغذ دعا را که کناری گذاشته بودند برداشت و خواند دید نوشته:
خودم بجا، خرم بجا، میخوای بزا، میخوای نزا....

عبید زاکانی


(به امید رهایی بشر از شر خرافات)

1395/10/02 - 10:00
پیوست عکس:
90687852218668749959.jpg
90687852218668749959.jpg · 600x550px, 377KB
دیدگاه
sikret

{-37-} {-37-}

1395/10/2 - 13:00 ·
SEA

{-35-} {-35-}

1395/10/2 - 15:01 ·