شبکه اجتماعی ایرانیان | nase-: @YASAMAN<br>آرام آرام نگهت میکنم که تما..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: nas---

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

@YASAMAN
آرام آرام نگهت میکنم که تمام نشوی بر من
نگهم بر تو مرا سهم کافیست

1395/10/03 - 08:50
پیوست عکس:
1482390040180383_thumb.jpg
1482390040180383_thumb.jpg · 290x290px, 66KB
دیدگاه
YASAMAN

{-57-} ........... {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 09:06 ·
nase-

{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 09:09 ·
YASAMAN

نقل از :nase-

{-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

{-26-} فدای تو {-41-} {-41-} {-35-}

1395/10/3 - 12:35 ·
YASAMAN

یک سینه سخن
به درگهت آوردم

چشمان سخن گوی تو خاموشم کرد
{-22-} {-35-} {-35-}

1395/10/3 - 12:39 ·
nase-

نقل از :YASAMAN

یک سینه سخن
به درگهت آوردم

چشمان سخن گوی تو خاموشم کرد
{-22-} {-35-} {-35-}
{-37-} {-37-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 20:17 ·
YASAMAN

سخن ، بى تو مگر جاى شنيدن دارد ؟

نفس ، بى تو كجا ناى دميدن دارد

علت كورى. يعقوب نبى معلوم است

شهر بى يار مگر ارزش ديدن دارد....

1395/10/3 - 20:34 ·
nase-

یار...بی تو هر لحظه مرا بیم فروریختن است
مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست
و ...تو یار جواب همه ی مساله هاست

1395/10/3 - 20:45 ·
YASAMAN

{-26-} {-35-}
حال من
حال شکوفه ی بهاری ست
به شوق رسیدن تابستان....
با اینهمه
تمام حجم حوصله ام بی قراری ست..
برای رسیدن پاییز....
مثله بی قراری ..................عزیز
برای آمدنت............

1395/10/3 - 20:48 ·
nase-

موسم گل که رسد باغم تو
رسد آن بویی که شوم مست از تو
بر روی تو نتوان مکث نمودن
مرا بهر مکرر باشد تو
{-22-} {-35-} {-27-} {-41-}

1395/10/3 - 20:51 ·
YASAMAN

{-22-} {-35-} {-35-} {-41-} فدای تووووووو

1395/10/3 - 21:02 ·
nase-

{-6-} {-6-} {-9-} {-9-} {-9-}
{-22-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 21:07 ·
YASAMAN

{-57-} ....قربونت برم مهربونم {-41-}
دوست داشتم
‏معلمِ املایِ تو بودم !
‏و " دوستَت دارم "
‏را املاء بگویم ...
‏و هی بپرسم تا کجا گفتم ؟
‏تو بگویی .........................


{-26-} {-64-} {-64-}

1395/10/3 - 21:18 ·
nase-

{-62-} {-62-} {-62-} {-22-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-35-} {-27-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/3 - 21:21 ·
YASAMAN

{-57-} .............. {-27-} {-64-} {-64-}

1395/10/3 - 21:32 ·