شبکه اجتماعی ایرانیان | sajjad_067085: <div><font face="tahoma"><span style="f..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: sajjad

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد↓
☜یِڪے واسہ من پُست قَشَنگ میزاشت.....
⇩مَثلا چـــــــــــــــے میشُد⇩
⇜یِڪے تا اِسمِ من میومد لبخَند میزَد.....
▽مَثلا چـــــــــــــــے میشُد▽
◁یِڪے شَبا بہ من فِڪر میکَرد تا خوابِش بِبَره؟!.....
↓مَثلا چـــــــــــــــے میشُد↓
☜یِڪے مُہم تَرین قِسمَتِہ زِندِگیش من بودم.....
⇩مَثلا چـــــــــــــــے میشُد⇩
⇜یِڪے تَحَمُل اشکامو نَداشت.....
▽مَثلا چـــــــــــــــے میشُد▽
◁یِڪے همیشہ سعے میکَرد مَن شاد باشَم............
↙️↗️مثلا چـــــــــــــــے میشد↖️↘️
♧یڪے منو باور داشت.....♧
ها¿¿???¿¿
چـــــــــــــــے میشد??????????

1395/10/15 - 22:58