شبکه اجتماعی ایرانیان | nase-: @YASAMAN<br>قسمتم را چه حاصل دانم در ای..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: nas---

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

@YASAMAN
قسمتم را چه حاصل دانم در این گنبد نیلی
شاید که شاید حضورت برایم در این سرنوشت.
رقم زن سرنوشت به نیکی سرشت در این نیل گنبدم

1395/10/18 - 11:31
پیوست عکس:
images.jpg
images.jpg · 248x203px, 6KB
دیدگاه
YASAMAN

{-26-} ............ {-35-} {-35-} {-35-}
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست

که تو خوشتر ز گل و
تازه‌تر از نسرینی...
کسی که از تبار مهر می آمد
مرا از التهاب سبز دشت می ربود

1395/10/18 - 16:00 ·
nase-

{-35-} {-35-} {-41-} {-27-}

1395/10/18 - 19:07 ·
YASAMAN

نقل از :nase-

{-35-} {-35-} {-41-} {-27-}


سلام...مرسی {-35-} {-35-} {-26-}

1395/10/18 - 19:16 ·