شبکه اجتماعی ایرانیان | reza_3090: از پیرمردی پرسیدند چرا ناراحتی ؟<br><br..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: †† پســــــــــرـــى بـــــــــإ طـــــــــعـــمـ د ـو ســــــیــب ††

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

از پیرمردی پرسیدند چرا ناراحتی ؟


گفت : جا سیگاری ام شکست


گفتند : مگر چند قیمت داشت ؟گفت : قیمتش مهم نیست تمام جوانی ام را در آن سوزاندم ...

1395/10/20 - 23:09
پیوست عکس:
thumb_HamMihan-201725452318646569091483985979.3809.jpg
thumb_HamMihan-201725452318646569091483985979.3809.jpg · 266x400px, 56KB
دیدگاه
Enamel_M

{-29-}

1395/10/21 - 00:15 ·
nazi1346

نقل از :Enamel_M

{-29-}

{-35-}

1395/10/22 - 10:52 ·
reza_3090

چطووری

نقل از :Enamel_M

{-29-}

1395/10/22 - 18:02 ·
Enamel_M

{-41-}

نقل از :nazi1346

نقل از :Enamel_M

{-29-}

{-35-}

1395/10/25 - 21:25 ·
Enamel_M

هعی...میگذرونیم...

نقل از :reza_3090

چطووری

نقل از :Enamel_M

{-29-}

1395/10/25 - 21:26 ·