شبکه اجتماعی ایرانیان | behrooz: اینجا کوچک‌خوارها یکباره بزرگ می‌شوند، ..     
اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: بهروز

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

اینجا کوچک‌خوارها یکباره بزرگ می‌شوند، و بزرگوارها حقیر...

اینجا خردمندان را ساکت‌اند و نادان‌ها بر صدر مجلس می‌نشینند...
شاید... سرزمین عجایب همینجاست «آلیس»

1395/10/23 - 02:31
پیوست عکس:
images (48).jpg
images (48).jpg · 275x183px, 9KB