مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
Nick107
1358-08-14
f - مجرد
اسلام
قم
لیسانس
دانشجو...
وزن: ،،،،، - قد: .....
فراری
نمی کشم
ندارم
هنر نزدایرانیان است وبس

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

هووومممم

هوا روووووو
دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

........،،،،،،،،،

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

،،،،،،

5 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

زلزله میترسم

49 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

دلتنگگگگگگگگتمممممممممممممم

21 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا
امروز را آغازی تازه بدان ...!
زندگی رودخانه ایست

که مدام به سمت آینده
در جریان است

هیچ قطره ای از ان دو بار
از زیر یک پل رد نمیشود
.
برخیز و به سمت
موفقیت حرکت کن
8 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

,,

18 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

شبتون قشنگ

4 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

خوشگله

42 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
سارا
شبکه اجتماعی ایرانیان
سارا

دوستانم کجان

6 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات