مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
hamdalli1350
آروم و عادی
1350-06-18
m - متاهل
اسلام
بوشهر
فوق دیپلم
وزن: 85 - قد: 170
رفته ام
نمی کشم
مطالعه ، ورزش ، تفریح

بازدیدکننده

hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
توای «وجدان» باید به من بگویی چه کاری را انجام دهم؛ چه کاری خوب است و کدام کار را نمی پسندی. تو باید راه را برایم مشخص کنی.
باید بگویی از کدام طرف بروم، چطور بروم و چطور بیایم که ناراحت نشوی. چون اگر تو از دستم دلخور شوی، اگر تنبیه ام کنی و اگر من را تنها بگذاری، زندگی هم برایم تمام می شود. زندگی بدون تو معنایی ندارد. تو که «وجدان» من هستی، تو باید راه درست را نشانم دهی. نباید تنهایم بگذاری.
2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
هیچکس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشید،

و هیچکس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.
دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd

شما، نمیتوانید طوفان را، آرام کنید …پس ، دست از تلاش بیهوده بردارید …

کاری که از عهده اش بر می آیید…آرام کردن خودتان است، طوفان خواهد گذشت

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
http://photos01.wisgoon.com/media/pin/photos01/images/o/2016/2/8/12/1454923610399644.jpg
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
hamd
شبکه اجتماعی ایرانیان
hamd
1 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات