مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
nase-
0000-00-00
m - مجرد
اسلام
تهران
فوق لیسانس
رفته ام
نمی کشم

بازدیدکننده

nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
سلام و پیشکش به تمام وجودت
5 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
شب تاخت بر من و این هجوم فکر در تو
روز را به ارمغان با وجودت کن ز روشنی
بدان که میدانم و میدانم که در تو غوطه ورم
3 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
قسمتم را چه حاصل دانم در این گنبد نیلی
شاید که شاید حضورت برایم در این سرنوشت.
رقم زن سرنوشت به نیکی سرشت در این نیل گنبدم
3 دیدگاه |
اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
نام نیکت ورد زبانم
یادت در واپسین یادهایم
بر قراری ت مملو در نیکی و شادکامی باد.
آمین
3 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
در جوار تو تجربه مهر دوستی چه روشنی بخش مرا
بتابان فروغ همیشگی را بر من مسکین قدم
5 دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
در پس انتظار زمان سرگردان شد!
به کدامین گناه گم گشته به کویت شدم
لیک میدانم مرا در تو انتظار شیرین و سرگردانی آرزوست
ایستگاهم میشوی در این انتظار؟
5 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---

رخ چو ماهت را کشیدی شد تمام
تامل کن ثابت بمان که دریا را در او بینم
که گفت قطره قطره جمع گردد و دریا شود؟
دو دریا نگهت اقیانوس دلم شد بهر تو

6 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
پیغام برای تو که هر دو چتر خیسیم
ولی نه من خیس ترم در حجوم فکر تو
پیشکش به تو
تحفه مرا پذیرا باش

دستم تو دست یاره قلبم چه بیقراره

به به، به به چی میشه امشب بارون اگر بباره

چه شاعرانه یه چتر خیسو د ریا کنار و پرسه های عاشقانه

زُل میزنم به چشمای مستت سر روی شونه ت میگزارم بی بهونه

میخوامت خانومم با عشقت آرومم

میخوامت خانومم با عشقت آروم آرومه آرومم

دستم تو دست یاره قلبم چه بیقراره

به به، به به چی میشه امشب بارون اگر بباره

چه شاعرانه یه چتر خیسو دریا کنار و پرسه های عاشقانه

زُل میزنم به چشمای مستت سر روی شونه ت میگزارم بی بهونه

میخوامت خانومم با عشقت آرومم

میخوامت خانومم با عشقت آروم آرومه آرومم


حامد همایون


7 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN
آرام آرام نگهت میکنم که تمام نشوی بر من
نگهم بر تو مرا سهم کافیست
14 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
nas---
شبکه اجتماعی ایرانیان
nas---
@YASAMAN

شدی خاص فرشته خاص بر من
نگاهم خاص بر تو
فکرم خاص در تو
پروازم خاص در تو
3 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات