این پروفایل خصوصی شده است.
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

پیرمردی موبایلشو برد تعمیر کنه
بعد از مدتی تعمیر کار گفت
موبایلت سالمه پدر جان, چیزیش نیست
پیرمرد با صدای غمگین گفت
پس چرا بچه هام زنگ نمیزنن

1 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

✘✘لَـعنــــــــت✘✘
بـِه اون کَـــــسے ڪـه↻
وَقـتے بِـهـش
⇦✗❀ م ح ب ت ✗❀
میڪُـنی خیــــال میڪنه بِـهش ➣
✘احتیـــــــــاج✘
دار ی ↯↯↯.
هــــــهــــــــه

1 دیدگاه |
و 4 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

حـاجـی ⇨
دٌورت بِـگردَم
تیــریـپ لاتـی ⇨∞∞⇨
رو کــِہ بـا مُــوچیـن
بــَـر نمیـــدارن ⇨∞∞⇨

دیدگاه |
و 1 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

←مشتی ڪ‍ـــشی‍ــدن دآری‍ــم ت‍ــــآ ڪ‍ــشی‍ـــدن ➧


←یڪ‍ــــ‍ــــــــــــــے ن‍ــــــــــــآز یه ج.ن.د.ه رو➧ ←میڪش‍ــــہ


←وآسه 20 دقیق‍ــــہ ح‍ــــــــآل


← یڪ‍ــــــــــــــــے 【ب‍ــــــــــاره 200 ڪیل‍ـــوی‍ــــے】میکشه


وآسه➧ ←ن‍ــــون ح‍ــــلآل➧

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

←اطـــرافیانتـو بشنـــــاســ√
و اونـا را بــه سـه دستـه تقسیـم کــن√
خـودیـا:
نخــودیـــا:
بیخــودیــا:

دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

✘☜دختـره یـہ جـــــورے تــــــــــو خیـــــابـوڹ


راه میــــــــــره انـــــگـــــار


اشــــــــــرفـــــ مخـــــلـــــوقـــــاتـہ ↴↴


⇜هـــــہ جــــــــــوجــــــــــو↫لـــــوازم آرایشیـــــاتـــــ فـــــرانسـویـــــہ↬↶↶:وگـــــرنـہ خـــــودتـــــ مـــــالـــــی نیستـــــی v


هــــــــــツـــــہ

2 دیدگاه |
و 3 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

یـہ نصیحـَت برآ زمآنـے ڪـہ

۞عآشـق۞ شُدے

هیچ وَقـت نـَزآر اَزت دِلگیـر بِشـہ

چُون بـآ نـَزدیڪتریـن ڪَسـِټ

دَردِل میڪُنـہ ڪـہ میشـہ رقیب

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

3 چـیـز تـَحَـمـُلِـش خِـیـلــے سَــختـہ...

۱ــ حَـق بـا تـو بـاشــہ وَلــے بِـهِـت زور بـِـگـَن...

۲ــ بـِدونـــے دارَن بـِهـــِت دُروغ مـیـگــَـن اَمـا نَـتـونــے ثـابِـت کُـنــے...

۳ــ حَـرفِ دِلـِتــو نَـتـــونـــے بـِزَنـیـو سـُکـوت کُـنــے

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

. دخترجون..

?✘ﻣُﻬّﻢْ ﺗَـﺮﯾـﻦْ ﺟَـﻬـﯿــﺰﯾـــِه ﯾـِــﻪ ﺩُﺧْــتر ?

ﺑـــــَﺪَﻥِ ﺩَﺳــتــــ ﻧَﺨـــــُﻮﺭْﺩَشـــِﻪ ............

نَه به تِعدادِ دوست پِسَراش

••√√ این شاخ بودن ایووووول داره √√••

••√√ نه اون شاخ بودنی که هرکی یه دستی بهت زده√√••

1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
✘ puoker✘
شبکه اجتماعی ایرانیان
✘ puoker✘

ﺩﺭﺳــﺘــهــ ﺑـﻌــﻀــے ﺟـﺎﻫـﺎ ﻏـﺮﻭﺭمــ ﺧــﻢ ﺷـــﺪﻩ

ولــے...

بــهــ ﺫﺍﺕـــ پاکـــمـــ ﻗــﺴــــﻢـــ

ﻧﻤــےزارمـ ﺑـــﺸــﻜـﻨـﻪــ

دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات