اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: بهروز

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

داستان ضرب المثل نخود سیاه

اکنون ببينيم نخود سياه چيست و چه نقشي دارد که به صورت ضرب المثل درآمده است

به طوري که مي دانيم نخود از دانه هاي نباتي است

که چند نوع از آن در ايران و بهترين آنها در قزوين به عمل مي آيد

انواع و اقسام نخودهايي که در ايران به عمل مي آيد همه به همان صورتي که درو مي شوند

مورد استفاده قرار مي گيرند يعني چيزي از آنها کم و کسر نمي شود و تغيير قيافه هم نمي دهند

مگر نخود سياه که چون به عمل آمد آن را در داخل ظرف آب مي ريزن تا خيس بخورد

و به صورت لپه دربيايد و چاشني خوراک و خورشت شود

داستان ضرب المثل نخود سیاه

مقصود اين است که در هيچ دکان بقالي و سوپر و فروشگاه نخود سياه پيدا نمي شود

و هيچ کس دنبال نخود سياه نمي رود

زيرا نخود سياه به خودي خود قابل استفاده نيست

مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربيايد و آن گاه مورد بهره برداري واقع شود.

1395/10/15 - 00:25