اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: سارا

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان


روز گـــــاری خــــــواب غــــفلت داشـــــــتم
درکنـــــــارمــــــــــن پــــــــدر بــــیـــــــــــــدار بـــــــــــود
وقتــــــــــی از خـــــــواب گــــــــران بـــــــــرخاســـــــتم......
در کنــــــــــار مــــــــن پـــــــــدر
در خــــــواب بـــــــــود

1395/10/19 - 08:17
دیدگاه
LILI-10

{-57-} {-35-} {-35-}

1395/10/19 - 10:28 ·
Nick107

{-35-}

1395/10/19 - 20:38 ·