اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: غزل

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

چه آســان تمــاشاگــر سبقت ثـانیــه هــاییــم

و به عبــورشــان می خنــــدیم!

چه آسان لحظه هــا را به کام هم تلخ می کنیم

و چـه ارزان می فــروشیـم لـذت با هـم بــودن را

چه زود دیـــر می شـــود!

و نمی دانیــم که؛ فــردا می آیــــد

شایــــد مـــا نبــاشیــــم ...!

{-35-} {-35-} {-35-}

1395/10/19 - 23:11
پیوست عکس:
236x246_1467805260919246.jpg
236x246_1467805260919246.jpg · 236x246px, 14KB
دیدگاه
gazal24

ممنون عزیزم {-41-} {-41-} {-41-} {-41-}

1395/10/19 - 23:15 ·