اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: امين

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان


من دلم می خواهد....

خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستهایم بنشینند آرام....

گل بگو گل بشنو

هر کسی می خواهد

وارد خانه پر عشق و صفامان گردد....

یک سبد بوی گل سرخ..... به ما هدیه کند

شرط وارد گشتن

شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن

یک دل بی رنگ و ریاست


بر درش برگ گلی می کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار

خانه دوستی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر خانه ی دوست کجاست؟؟؟؟

1395/10/20 - 17:33