اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: احمد رضایی

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

سلام .
بگو تو از دنیا چه میخواهی ؟
چکاوک .
بودن .به از نبودن .
ماندن به از نماندن .
خواستن به از نخواستن .
قرار به از بیقرار .
در هر کدامش حکمتی نهفته . دقیقا مثل شوری وشیرینی
تلخی و ناکامی ...
حکمتش در این است که تو را زنده میکند برای جستجو وتلاش برای اثبات قرار .
که اگر کامیابی میخواهی . نباید دست از تلاش بداری .
مثل منکه منتظرم تو را ببینم در همین کادر سفید وبا چند کلمه حرف .
دلم را خوش میکنم .به همین روزنه ای که از این کادر بتو می تابد ؟
واگر روزی این روزنه بسته شد و کسی برای گشودنش کار نکرد .این بلاتکلیفی را که باید حواب دهد ؟؟؟

1395/10/22 - 17:06
دیدگاه
nazi1346

{-35-} {-35-} {-35-}

1395/10/22 - 17:08 ·
comrade

مرسی
{-35-} {-35-}

1395/10/22 - 17:09 ·