اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: احمد رضایی

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

چقدر دلم میخواهد که چیزی بنویسم
از تو .
برای تو .
یک عالمه حرف دارم .
منتظر برای شنیدن وخواندن میمانی .

1395/10/22 - 19:26