اطلاعات شبکه نشان می دهد هنوز به پنل کاربری خود وارد نشده اید

ورود یا عضویت

پست ثبت شده در شبکه اجتماعی ایرانیان

نویسنده پست: FARNAZ

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان

شبکه اجتماعی ایرانیان
شبکه اجتماعی ایرانیان

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOHoctvWw8gB4cJYl4XVe2FLAFIdUuHxGSDXDGkXSk52uAu9w


باید برای حال زندگی کرد،

نباید افسوس گذشته را خورد،

باید از همین لحظه بهترین استفاده را برد.

بیشتر مردم زندگی نمی کنند،

فقط باهم مسابقه دو گذاشته اند.

می خواهند به هدفی در افق دور دست برسند

ولی در گرما گرم رفتن آنقدر نفس شان بند

می آید و نفس نفس می زنند که چشمشان

زیبایی ها و آرامش سرزمینی را که از آن می گذرند نمی بینند

و بعد یک وقت چشمشان به خودشان می افتد

و می بینند پیر و فرسوده هستند و دیگر

فرقی برایشان نمی کند به هدفشان رسیده اند یا نه


1395/10/23 - 05:34
دیدگاه
Amin-10-21

Like

1395/10/23 - 08:00 ·
YASAMAN

نقل از :Amin-10-21

Like

{-22-} سپااس {-35-}

1395/10/23 - 08:07 ·