مشخصات

موارد دیگر
( آفلاین )
yalda-
0000-00-00

بازدیدکننده

یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی
صبح زود جارچی راه می افتاد و بیخود فریاد میکشید مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!
اما کسی که مزد نمی گرفت کسی بود که کار کرده بود....
1 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی

دوباره پیوند

42 دیدگاه |
و 2 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی
وقتی پرفروش‌ترین
کـتـاب‌هــای مـــا
کتاب‌هـای آشـپـزی
و تعبیرخواب هستند ،

یعنی کـه مـا مـلـتِ
خوردن و خوابیدنیم !
نزار قبانی
3 دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی

زبزرگي پرسیدند:
آیا موسیقی در اسلام حرام است؟
گفت:
آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلوی همسایه ی غنی برخیزد و به گوش اطفال گرسنه ی همسایه ی فقیر برسد...

3 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی

‏مراسم شستشوی پای والدین در مدارس کره جنوبی و ژاپن

1 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی
زایمان زن ۱۱۰ساله، دانش پزشکی را در کما فرستاد!!!!!قدم نو رسیده مبارک عروسیشو ببینی الهی

3 دیدگاه |
و 7 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی

.

دیدگاه |
و 6 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی
هفت میلیارد نفر دور هم اند اما باز
برترین دغدغه نوع بشر تنهایی ست

1 دیدگاه |
و 10 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی
واژه در واژه تهران درد است
پایتخت همه غم ها اینجاست

دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند
یلدا صبایی
شبکه اجتماعی ایرانیان
یلدا صبایی

.

2 دیدگاه |
و 8 کاربر ديگر اين ارسال را پسنديده اند

تبلیغات